POSTERUNEK POLICJI W PRZODKOWIE - Posterunek Policji w Przodkowie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Posterunek Policji w Przodkowie

POSTERUNEK POLICJI W PRZODKOWIEUwaga! 

 

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. 


W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego. 
Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Posterunku Policji w Przodkowie
asp. szt. Krzysztofem Walaszkowskim
nr. tel. 58 685 21 40

Dzielnicowi Posterunku Policji w Przodkowie

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XX

mł.asp. Patryk Głowienka

miejscowości: Kczewo, Bursztynik, Młynek, Czeczewo, Tokary, Nowe Tokary, Tokarskie Pnie, Warzenko, Kłosowo, Kłosówko, Kłosowo Wybudowanie, Kawle Górne, Kawle Dolne, Trzy Rzeki, Wilanowo, Pomieczyno, Rąb, Otalzyno, Hejtus

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: Głównym zagrożeniem zgłaszanym przez społeczeństwo na ternie rejonu XX jest naruszanie przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w miejscowości Pomieczyno ul. Spacerowa, Tokary ul. Długa oraz psy chodzące bez nadzoru i bezpańskie psy. Niektóre miejsca zostały również zgłaszane jako zagrożone na Mapie Zagrożeń.

Zakładany cel do osiągnięcia: Represje karne wobec sprawców wykroczeń drogowych oraz  dążenie do wyeliminowania kierujących pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Niedopuszczenia do kradzieży z włamaniem  na w/w terenie oraz dążenie do ustalenia sprawców przestępstw. Wyeliminowanie problemów dotyczących nietrzymania psów na uwięzi. 

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole  wskazanego  rejonu, uczestniczenie w działaniach prewencyjnych, przekazywanie informacji kierownikowi PP Przodkowo o dyslokowanie funkcjonariuszy pełniących służbę  patrolową we wskazanych miejscach. 

tel. 685-21-40, kom. 571-335-173

email - dzielnicowy.przodkowo1@gd.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XXI

mł.asp. Michał Mielewczyk
miejscowości: Przodkowo, Brzeziny, Bielawy, Bagniewo, barwik, Czarna Huta, Gliniewo, Hopy, Kosowo, Kobysewo, Masłowo, Osowa Górna, Szarłata, Smołdzino, Stanisławy, Załęże, Załęskie Piaski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: Głównym zagrożeniem zgłaszanym przez społeczeństwo na ternie rejonu XXI Gminy Przodkowo jest  naruszanie przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami tj. nieprawidłowe parkowania pojazdów w miejscowości Przodkowo ul. Kartuska rejon Banku Sztumskiego , nadmierna prędkość pojazdów poruszających się drogami po Gminie Przodkowo oraz spożywanie napojów alkoholowych w okolicy sklepu Mestwin w Przodkowie . 

Zakładany cel do osiągnięcia: Represje karne wobec sprawców wykroczeń drogowych oraz  dążenie do wyeliminowania kierujących pod wpływem alkoholu i środków odurzających . Niedopuszczenia do kradzieży z włamaniem  na w/w terenie oraz dążenie do ustalenia sprawców przestępstw . Częstsze kontrole w okolicy sklepu Mestwin w Przodkowie .

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole  wskazanego  rejonu, uczestniczenie w działaniach prewencyjnych, przekazywanie informacji kierownikowi PP Przodkowo o możliwościach działań mających znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na podległym terenie .

tel. 685-21-40, kom. 783-920-327

email - dzielnicowy.przodkowo2@gd.policja.gov.pl