Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Kierownictwo

Kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
Kartuzy, ul. Sambora 41
tel. 47 742-22-22

podinsp. Grzegorz Wojtkuński

Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach

 

 

 

 

 

 

 


nadkom. Tomasz Juński

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji