Działania prędkość - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Wiadomości

Działania prędkość

Data publikacji 08.07.2021

Pomorska Policja prowadzi dzisiaj ogólnopolskie działania pn. „Prędkość”. Głównym celem akcji jest kontrola przestrzegania przez kierujących pojazdami obowiązujących ograniczeń prędkości.

Policjanci  w ramach działań oprócz kontroli prędkości pojazdów,  zwrócą także uwagę na inne zachowanie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pomiary prędkości będą prowadzone zarówno statycznie, jak i dynamicznie, z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów z wideo rejestratorami. W działaniach udział weźmie również pomorska grupa SPEED.

Policyjne działania mają charakter prewencyjny, jednak kierowcy, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Na pomorskich drogach główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowania zagrażają nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym.

Apelujemy o odpowiedzialne uczestnictwo w ruchu drogowym,  przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, zwalnianie w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności -  w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.