Praca - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Praca

Praca

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą m.in.:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych
  • współdziałanie z Policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi.

Jeżeli chcesz robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stabilne zatrudnienie zapraszamy do składania dokumentów.

  

Więcej informacji o procedurze doboru do Policji znajdziesz pod poniższym adresem

https://www.pomorska.policja.gov.pl/sluzba_limity_przyjec_policja.php?k=256&a=144


WARTO WIEDZIEĆ, ŻE PLANUJE SIĘ:

- od dnia 1 stycznia 2019r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 655 zł brutto na etat;

- od dnia 1 stycznia 2020r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 500 zł brutto na etat;

- od dnia 1 lipca 2019r. wprowadzenie płatnych nadgodzin w wysokości 100% stawki godzinowej;

- nabycie przez funkcjonariuszy praw emerytalnych po 25 latach służby bez dotychczasowego warynku uzyskania 55 roku życia.