Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Kierownictwo

Kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
ul. Sambora 41, 83-300 Kartuzy
tel. 47 742 22 22

podinsp. Grzegorz Wojtkuński

Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach

 


nadkom. Tomasz Juński

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach