Komisariat Policji w Żukowie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Komisariat Policji w Żukowie

Komisariat Policji w Żukowie


Uwaga! 

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego.

Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Żukowie asp. Karolem Klamrowskim, pod numerem telefonu 58 685 21 93.

 


Dzielnicowi Komisariatu Policji w Żukowie

 

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VI

mł.asp. Piotr Kostuch


miasto Żukowo

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

 

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przy ul. Gdyńska w miejscowości Żukowo w rejonie przyległym do sklepu Nocna Ćma

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach wskazanych powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach                                                          .   


tel. 685-21-84, kom. 571335180

email - dzielnicowy.zukowo1@gd.policja.gov.pl


  Dzielnicowy rejonu służbowego nr VIII

 

asp. Radosław Winczewski

miejscowości: Chwaszczyno, Tuchom, Nowy Tuchom, Miszewko, Miszewo, Małkowo


PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, dewastacji mienia i może dochodzić do zażywania środków odurzających w rejonie parkingu sklepu „Biedronka” w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej w godzinach wieczornych.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie niezgodnego z prawem spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, dewastacji mienia. Kontrolowanie młodzieży przebywającej we wskazanym miejscu pod kontem posiadania przedmiotów i substancji, których posiadanie jest zabronione. Przywrócenie ładu i porządku w miejscu zagrożonym.

Zadania: w ramach służby obchodowej zwrócenie uwagi na osoby przebywające bez określonego celu na parkingu sklepu Biedronka w Chwaszczynie, przeprowadzanie rozmów z młodzieżą, informowanie o skutkach prawnych czynów zabronionych

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach, Straż Miejska


tel. 685-21-82, kom. 571335179

email - dzielnicowy.zukowo2@gd.policja.gov.pl


 

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr IX

asp. Radosław Ujma

miejscowości: Banino, Pępowo, Dąbrowa, 


PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: nieprawidłowo parkowane pojazdy w rejonie Szkoły Podstawowej w Baninie ul. Tuchomska 15.

Zakładany cel do osiągnięcia: parkowanie pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego

Zadania:  w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego celem ujawnienia nieprawidłowości przy parkowaniu pojazdów, prowadzenie rozmów z mieszkańcami na ten prawidłowego parkowania i uświadamianie ich o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów, współpraca z WRD KPP w Kartuzach

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach
I półrocze 2018 roku- funkcjonariusz nadal realizuje działania dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscowości Banino.   


tel. 685-21-84, kom. 571335171

email - dzielnicowy.zukowo3@gd.policja.gov.pl


 

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VII

sierż. szt. Rafał Leszczyński

miejscowości: Żukowo wieś, Elżbietowo, Borkowo, Rutki, Glincz, Babi Dół, Przyjaźń, Skrzeszewo, Łapino

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: problem bezpańskich psów mający występować w rejonie ul. Piaskowej w Skrzeszewie

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie przedmiotowego problemu we wskazanym rejonie zagrożonym

Zadania: w ramach służby obchodowej nadzór nad wskazanym rejonem zagrożonym mający na celu ujawnienie przedmiotowego zjawiska i w razie ujawnienia wykroczenia zastosowanie środków przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Współpraca z OTOZ Animals Dąbrówka

I półrocze 2018 roku- funkcjonariusz nadal realizuje działania dotyczące zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonych.   


tel. 685-21-82, kom. 571335181

email - dzielnicowy.zukowo4@gd.policja.gov.pl
 


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr X

st. sierż. Bartosz Górski

miejscowości: Nowy Świat, Barniewice, Borowiec, Rębiechowo, Czaple, Otomino, Łapino Kartuskie, Widlino, Niestepowo, Sulmin, Leźno, Lniska


PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przy ul. Żukowska 5 w miejscowości Leźno w rejonie przyległym do sklepu spożywczego

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach wskazanych powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego
Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach


tel. 685-21-92, kom. 516819539
email - dzielnicowy.zukowo5@gd.policja.gov.pl