Komisariat Policji w Żukowie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Komisariat Policji w Żukowie

Komisariat Policji w Żukowie


Uwaga! Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego.

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Żukowie asp. Grzegorzem Bork, pod numerem telefonu 47 742-21-92.


Dzielnicowi Komisariatu Policji w Żukowie

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VI

mł. asp. Piotr Kostuch

Miejscowości: Żukowo

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przy ul. Gdyńska w miejscowości Żukowo w rejonie przyległym do sklepu "U Michała"

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach wskazanych powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach

Czasookres obowiązywania: 01.01. - 30.06.2020 r.

 

tel. 47 742-21-84, kom. 571-335-180

e-mail: dzielnicowy.zukowo1@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VII

 

 

 

 

 

 

sierż. szt. Marcin Kołodziej

Miejscowości: Nowy Tuchom, Miszewko, Borowiec, Miszewo, Dąbrowa, Małkowo, Pępowo, Elżbietowo, Żukowo wieś, Otomino

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu oraz podejrzenie używania narkotyków w parku przy ul. Parkowej w Pępowie

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie zachowania niezgodnego z prawem we wskazanym rejonie

Zadania: W ramach służby obchodowej zwrócenie uwagi na osoby parkujące w miejscach do tego niewyznaczonych, represjonowanie sprawców wykroczeń, prowadzenie rozmów z kierującymi, którzy przywożą dzieci do szkoły i informowanie o problemie

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach, Straż Miejska

Czasookres obowiązywania: 01.01. - 30.06.2020 r.

 

tel. 47 742-21-82, kom. 882-353-120

e-mail: dzielnicowy.zukowo6@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VIII

sierż. szt. Rafał Leszczyński

Miejscowości: Borkowo, Rutki, Glincz, Babi Dół, Skrzeszewo Żukowskie, Przyjaźń, Stara PiłaPLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przy ul. Brzozowej w miejscowości Glincz

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie przedmiotowego problemu we wskazanym rejonie zagrożonym

Zadania: w ramach służby obchodowej nadzór nad wskazanym rejonem zagrożonym mający na celu ujawnienie przedmiotowego zjawiska i w razie ujawnienia wykroczenia zastosowanie środków przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach 

Czasookres obowiązywania: 01.01. - 30.06.2020 r.

 

tel. 47 742-21-70, kom. 571-335-181

e-mail: dzielnicowy.zukowo4@gd.policja.gov.pl


Dzielnicowy rejonu służbowego nr IX

 

 

 

 

 

 

 

sierż. szt. Michał Kubisz

Miejscowości: Gmina Żukowo, Chwaszczyno, Tuchom, Nowy Świat, Barniewice

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: niewłaściwy postój pojazdów w rejonie szkoły przy ul. Mickiewicza w miejscowości Chwaszczyno

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie niezgodnego z prawem postoju pojazdów w miejscach niewyznaczonych, które powoduje utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie na ul. Mickiewicza, wzrost poczucia bezpieczeństwa w tym rejonie

Zadania: W ramach służby obchodowej zwrócenie uwagi na osoby parkujące w miejscach do tego niewyznaczonych, represjonowanie sprawców wykroczeń, prowadzenie rozmów z kierującymi, którzy przywożą dzieci do szkoły i informowanie o problemie

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach, Straż Miejska

Czasookres obowiązywania: 01.01. - 30.06.2020 r.

 

tel. 47 742-21-82, kom. 571-335-179

e-mail: dzielnicowy.zukowo2@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr X

 

 

 

 

 

 

p.o. sierż. Sebastian Klamrowski

Miejscowości: Banino

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i porządku publicznego  oraz używanie słów nieprzyzwoitych w rejonie przyległym do kompleksu sportowego i na terenie boiska przy SP w Baninie

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia w miejscach wskazanych powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego, celem ujawnienia nieprawidłowości przy parkowaniu pojazdów, prowadzenie rozmów z mieszkańcami na ten prawidłowego parkowania i uświadamianie ich o konsekwencjach nieprzestrzegania przepisów, współpraca z WRD KPP w Kartuzach

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach 

Czasookres obowiązywania: 01.01. - 30.06.2020 r.

 

tel. 47 742-21-84, kom. 571-335-171

e-mail: dzielnicowy.zukowo3@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XI

st. sierż. Bartosz Górski

Miejscowości: Rębiechowo, Czaple, Leźno, Lniska, Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu oraz dewastacja mienia przy ul. Aleja Lipowa w miejscowości Leźno  

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia w miejscach wskazanych powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej kontrole miejsca zagrożonego

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach

Czasookres obowiązywania: 01.01. - 30.06.2020 r.

 

tel. 47 742-21-70, kom. 516-819-359

e-mail: dzielnicowy.zukowo5@gd.policja.gov.pl