KPP Kartuzy  - Miasto i Gmina - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Miasto i Gmina

KPP Kartuzy 

KPP Kartuzy 

tel. 58 685 22 05, kom. 601645947
 

Uwaga! 

 

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. 

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego. 
Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach
podkom. Jarosław Plichta
nr. tel. 58 685 21 13

 

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr I

asp. szt. Artur Gański

MIASTO KARTUZY

•ulice: 11-go Listopada, 3-go Maja, Bielińskiego, Bohaterów Westerplatte, Floriana Ceynowy, Cicha, Gdyńskich Kosynierów, Dworcowa, Gdańska, Gen. Józefa Hallera, Jana Krasickiego, Jeziorna, Klasztorna, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Łąkowa, Dr Aleksandra Majkowskiego, Mściwoja II, Obrońców Poczty Polskiej, Parkowa, PCK, Plac Św. Brunona, Podgórna, Prokowska, Przy Rzeźni, Rynek, Sambora, Słoneczna, Szkolna, Węglowa, Wzgórze Wolności, Zagórze

•osiedla: XX-lecia PRL, Nowe Osiedle

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: grupująca się młodzież, która spożywa alkohol oraz zakłóca porządek publiczny na terenie dworca PKP w Kartuzach oraz jego obrębie.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie spożywania alkoholu jak też wulgarnego zachowania się w miejscu wskazanym powyżej

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole wskazanego rejonu, uczestniczenie w działaniach prewencyjnych, przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z młodzieżą na temat szkodliwości spożywania alkoholu, wspólne działania ze Strażą Miejską w Kartuzach

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Straż Miejska w Kartuzach

W poprzednim Planie działania priorytetowego zdiagnozowanym zagrożeniem było spożywanie alkoholu na terenie ulicy Dworcowej w Kartuzach, w okolicach sklepu Biedronka oraz na ulicy Kolejowej, w okolicach dworca PKM, jak też w pobliskim parku. Problem zminimalizowano i pozostaje pod dalszą kontrolą.

tel. 685-22-07, kom. 571335184
email - dzielnicowy.kartuzy1@gd.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr IV