POSTERUNEK POLICJI W CHMIELNIE - Posterunek Policji w Chmielnie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Posterunek Policji w Chmielnie

POSTERUNEK POLICJI W CHMIELNIE


Dzielnicowy Posterunku Policji w Chmielnie

 

Uwaga! 

 

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. 


W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego. 
Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Posterunku Policji w Chmielnie
asp. szt. Karolem Labuda
nr. tel. 58 685 21 96

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI

asp. szt. Magdalena Rink

 

miejscowości:  Chmielno, Garcz, Kożyczkowo, Lampa, Maks, Przewóz, Sznurki, Zawory


PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: parkowanie w miejscach niedozwolonych na terenie wsi Chmielno w szczególności zatoczki autobusowe w centrum wsi, ul. Grzędzickiego oraz ul. Akacjowa

Zakładany cel do osiągnięcia: parkowanie pojazdów na terenie gminy Chmielno w miejscach do tego wyznaczonych z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego

Zadania: w ramach służby obchodowej i patrolowej doraźne kontrole wskazanego rejonu w celu ujawnienia kierujących pojazdami, stosowanie represji wobec kierujących pojazdami popełniającymi wykroczenia drogowe w szczególności parkujących niezgodnie z przepisami

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach 

W poprzednim Planie działania priorytetowego zdiagnozowanym zagrożeniem było przekraczanie dowolnej prędkości w miejscowości Borzestowo w okolicach szkoły i grupowanie się młodzieży na plaży, która spożywała alkohol. Problemy wyeliminowano. 


 tel. 685-21-98, kom. 571335172

email - dzielnicowy.chmielno1@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XVII


mł.asp. Patryk Hejna

miejscowości: Borzestowo, Borzestowska Huta, Cieszenie, Łączyńska Huta, Miechucino, Reskowo, Zajezierze


PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: parkowanie w miejscach niedozwolonych na terenie wsi Miechucino w szczególności w obrębie szkoły; grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, dewastacja mienia na terenie szkoły podstawowej w Borzestowie

Zakładany cel do osiągnięcia: parkowanie pojazdów na terenie Miechucina w miejscach do tego wyznaczonych z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego; wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem

Zadania: w ramach służby obchodowej i patrolowej doraźne kontrole wskazanego rejonu w celu ujawnienia kierujących pojazdami, stosowanie represji wobec kierujących pojazdami popełniającymi wykroczenia drogowe w szczególności parkujących niezgodnie z przepisami; uczestnictwo w działaniach prewencyjnych, prelekcje na temat skutków nadużywania alkoholu; zwiększenie służb obchodowych w zagrożonym rejonie

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach 


 tel. 685-21-98, kom. 883-385-649
email - dzielnicowy.chmielno2@gd.policja.gov.pl