POSTERUNEK POLICJI W SOMONINIE - Posterunek Policji w Somoninie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Posterunek Policji w Somoninie

POSTERUNEK POLICJI W SOMONINIE

Uwaga! 

 

Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. 


W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego. 
Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Posterunku Policji w Somoninie
asp.Przemysławem Rychert
nr. tel. 58 685 21 66
 

Dzielnicowi Posterunku Policji w Somoninie

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XIX


st. sierż. Zenon Wysocki

 miejscowości: Goręczyno, Sławki, Rąty, Ostrzyce, Ramleje, Rybaki, Piotrowo, Starkowa Huta, Kaplica, Egiertowo

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu, zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego oraz zaśmiecanie, do którego dochodzić ma na terenie placu zabaw położonego przy stadionie gminnym w Goręczynie.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zakłócania spokoju oraz zaśmiecania w miejscach wskazanych

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole  wskazanego  rejonu, udział w działaniach prewencyjnych, informowanie podczas spotkań z mieszkańcami o konsekwencjach zachowań wypełniających znamiona wykroczenia

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach

W poprzednim Planie działania priorytetowego zdiagnozowanym zagrożeniem było spożywanie alkoholu w rejonie sklepów spożywczych w Goręczynie, problem zminimalizowano i pozostaje pod dalszą kontrolą.


tel. 684-11-97, kom. 571335176

email - dzielnicowy.somonino1@gd.policja.gov.pl
 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XVIII


sierż. szt. Piotr Mielczewski

miejscowości: Somonino, Wyczechowo, Borcz, Hopowo, Kamela, Połeczyno

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu na terenie placu zabaw przy budynku OSP w Somoninie oraz zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego przez osoby korzystające z automatów do gier losowych znajdujących się w rejonie tego placu zabaw.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zakłócania spokoju i spoczynku nocnego.

Zadania:  w ramach służby obchodowej doraźne kontrole  wskazanego  rejonu, udział w działaniach prewencyjnych, informowanie podczas spotkań z mieszkańcami o konsekwencjach zachowań wypełniających znamiona wykroczenia.

W poprzednim Planie działania priorytetowego zdiagnozowanym zagrożeniem było spożywanie alkoholu w rejonie sklepów spożywczych, problem zminimalizowano i pozostaje pod dalszą kontrolą.

 

  

tel. 685-21-68, kom. 539942124 

email - dzielnicowy.somonino2@gd.policja.gov.pl