Kartuscy mundurowi promują zawód policjanta - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Wiadomości

Kartuscy mundurowi promują zawód policjanta

Data publikacji 08.06.2021

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach promował zawód policjanta. Policjantka komendy wzięła udział w dniach otwartych organizowanych w szkole ponadpodstawowej na terenie Kartuz. Osoby zainteresowane wstąpieniem do Policji otrzymały wszelkie informacje na temat koniecznych do spełnienia warunków oraz na temat postępowania kwalifikacyjnego do pracy w Policji. Chętni mogli zapoznać się również ze specyfiką służby w poszczególnych pionach.

Wczoraj, 07 czerwca br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. dra Aleksandra Majkowskiego w Kartuzach odbyły się Dni Otwarte, podczas których swoje stoisko informacyjne przygotowali policjanci. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Policjantka odpowiadała na szereg pytań oraz rozdawała ulotki z informacjami dla kandydatów do służby. Zainteresowani służbą w Policji otrzymali informację dotyczące wymagań, jakie należy spełnić oraz zostali poinformowani o procedurze kwalifikacyjnej, aby móc podjąć służbę w szeregach największej formacji mundurowej w kraju.

Dokładne informacje na temat procesu rekrutacji do służby w Policji znajdują się na stronie pod adresem:

http://bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl/KPG/sluzba-w-policji/30603,Sluzba-w-Policji.html