Wiadomości

Policjanci rozmawiali z mieszkańcami gminy Żukowo na temat bezpieczeństwa

Data publikacji 03.08.2019

W świetlicy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców gminy Żukowo. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Obecni na debacie mieszkańcy mieli również możliwość porozmawiania z z-cą komendanta komisariatu i dzielnicowym oraz podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach oraz Komisariatu Policji w Żukowie zorganizowali debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu mieszkańców gminy. Mundurowi m.in. omówili działanie  aplikacji „Moja Komenda”, i „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Funkcjonariusze na debacie przypomnieli o schemacie działania oszustów przy przestępstwach na tzw. wnuczka, czy policjanta, apelując jednocześnie do mieszkańców o czujności i zdrowy rozsądek podczas odbierania telefonów. Mieszkańcy podzielili się uwagami dotyczącymi miejsc w których nagminnie popełniane są wykroczenia w ruchu drogowym, w szczególności przekroczenia prędkości w Baninie, Przyjaźni i Czaplach oraz nie dostosowanie się do ograniczeń tonażowych wjazdu samochodami ciężarowymi na terenie Żukowa

Policjanci powiedzieli na co trzeba uważać aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Mieszkańcy przekazali swoje uwagi na temat zmian w infrastrukturze drogowej gminy oraz poinformowali o miejscach, gdzie ich zdaniem policjanci powinni częściej interweniować i na co zwracać uwagę podczas patroli. Poruszono problem dużej ilości zdarzeń drogowych na trasie Pępowo Leźno, w szczególności dotyczący skrzyżowania drogi w kierunku miejscowości Czaple i Lniska. Burmistrz miasta Żukowa Wojciech Kankowski zapewnił, że wspólnie z zarządcą drogi prowadzi rozmowy na temat przebudowy wymienionej trasy oraz budowy ronda, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, w tym uczestnikom drogi

Policjanci zapewnili, że w miejscach wskazanych przez mieszkańców podczas debaty będą dyslokowane patrole policjantów kartuskiej drogówki celem wyeliminowania popełniania wykroczeń drogowych przez kierujących pojazdami

Efektem rozmów policjantów z mieszkańcami było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w gminie Żukowo