Wiadomości

Debata z seniorami o bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania i miejscach publicznych.

Data publikacji 16.10.2019

W poniedziałek w Spółdzielni Socjalnej „Pozytywka” w Kartuzach odbyła się debata poświęcona bezpieczeństwu w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych. Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości jego uczestników na zagrożenia, które mogą nas spotkać w życiu codziennym. Ponadto omówiono narzędzia tj. Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, które pozwalają na skuteczny kontakt z policjantami i wyeliminowanie zgłoszonych zdarzeń.

Policjanci z Kartuz przeprowadzili debatę na temat bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. Debata była adresowana do wszystkich mieszkańców gminy Kartuzy, jednak największe zainteresowanie wzbudziła wśród seniorów. Z tego względu uwagę uczestników skupiono w dużym stopniu na omówieniu oszustw metodą „na policjanta”, „na wnuczka” oraz przedstawicieli innych zawodów, ponieważ ofiarami tych zdarzeń padają głównie osoby starsze. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego w Kartuzach, kom. Tomasz Juński, szczegółowo omówił metody działania sprawcy oraz przestrzegł słuchaczy, aby byli bardziej ostrożni i kierowali się zasadą ograniczonego zaufania. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również część spotkania poświęcona zawieraniem niekorzystnych umów. Apelowano do uczestników debaty, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy dokładnie zapoznali się z jej treścią, a w przypadku podpisania uświadamiano jakie mają prawa i obowiązki.

Mając na uwadze panująca aurę policjanci informowali również o zagrożeniach, które mogą wystąpić na drodze oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych lub odzieży, która poprawi widoczność uczestników drogi.

Na zakończenie odbyła się dyskusja podczas której uczestnicy dopytywali o różne kwestie, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tego typu spotkanie pozwoliło nie tylko zdiagnozować potrzeby mieszkańców gminy ale również przekazać cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.