Więcej patroli w weekend majowy - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Wiadomości

Więcej patroli w weekend majowy

Data publikacji 30.04.2020

Blisko 120 policjantów wraz z funkcjonariuszami straży miejskiej oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej będzie dbało o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kartuskiego oraz przypominało o przestrzeganiu obowiązujących obostrzeń i ograniczeń, które nadal obowiązują.

Więcej patroli, częstsze kontrole trzeźwości, prędkości i stanu technicznego pojazdów – tak będzie wyglądał weekend majowy dla funkcjonariuszy pracujących na drodze. Blisko 120 policjantów wspomaganych funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz żołnierzami WOT, będzie dbało o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kartuskiego. Oprócz tego, policjanci zwrócą szczególną uwagę na to, czy kierowcy i pasażerowie przemieszczają się w zapiętych pasach, a dzieci są przewożone w fotelikach. Mundurowi będą sprawdzać czy są przestrzegane obowiązujące obostrzenia i w rażących przypadkach będą wyciągać konsekwencje.

Policjanci przypominają, że walka z koronawirusem to nasza wspólna sprawa, dlatego stosujmy się do obowiązujących ograniczeń:

  • w przemieszczaniu się - obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
  • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego - dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
  • obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych – wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. Obowiązek nie dotyczy m.in. dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą, osób przebywających w lesie.
  • zakaz korzystania z placów zabaw, ogrodów zoologicznych - nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania oraz wiat.
  • zakaz zgromadzeń i imprez - obowiązuje całkowity zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, zebrań oraz imprez.

Apelujemy o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. W tych trudnych dla wszystkich chwilach ważne jest, by zachować rozsądek i bezwzględnie stosować się do poleceń  funkcjonariuszy. Pamiętajmy, kto nie przestrzega ograniczeń naraża siebie i innych.