Kartuskie obchody Święta Policji - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Wiadomości

Kartuskie obchody Święta Policji

Data publikacji 30.07.2020

W miniony wtorek w Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach odbyła się uroczystość obchodów Święta Policji. Policjantom zostały wręczone nominacje na kolejne wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia. W uroczystej akademii wzięli udział także Starosta Kartuski, Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego, Burmistrz Kartuz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Uroczystości odbyły się w budynku kartuskiej komendy, którym przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach, nadkom. Andrzej Kiełkowski. Komendant na wstępie podziękował wszystkim podległym sobie funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji za sumienną, oddaną i ofiarną służbę dla społeczeństwa, a ich rodzinom za wsparcie                          i wyrozumiałość w dzieleniu z policjantami trudów codziennej pracy. Nie zabrakło również życzeń skierowanych do policjantek, policjantów oraz pracowników cywilnych, od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Kamińskiego, Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dr Jarosława Szymczyk oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, nadinsp. Andrzeja Łapińskiego. W kartuskim garnizonie w ceremonialnej oprawie awanse na wyższe stopnie otrzymało kilkunastu policjantów. Łącznie w powiecie 53 policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe.

Z okazji Święta Policji w uznaniu za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego odznaczony został "Brązową Odznaką Zasłużony Policjant" - nadkom. Tomasz Juński.

 

W policyjnych uroczystościach uczestniczyli między innymi Starosta Kartuski oraz Burmistrz Kartuz, którzy również wyróżnili kartuskich policjantów za wieloletnią oraz oddaną służbę na rzecz społeczeństwa powiatu kartuskiego. Wszyscy goście składali policjantom podziękowania, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

 

Awanse na wyższe stopnie otrzymali:

Na stopień nadkomisarza policji: komisarz Andrzej Kiełkowski, komisarz Tomasz Juński, komisarz Zenon Halman

Na stopień komisarza policji: podkomisarz Jarosław Plichta

Na stopień aspiranta sztabowego policji: starszy aspirant Dariusz Brygier, starszy aspirant Karol Klamrowski, starszy aspirant Barbara Konkel, starszy aspirant Karol Labudda, starszy aspirant Tomasz Sychta
Na stopień starszego aspiranta policji: aspirant Przemysław Bir, aspirant Przemysław Byczkowski, aspirant Piotr Gdaniec, aspirant Stanisław Kusiak, aspirant Jarosław Socha, aspirant Adam Treder

Na stopień aspiranta policji: młodszy aspirant Mateusz Czaja, młodszy aspirant Krzysztof Dzięcielski, młodszy aspirant Marcin Formela, młodszy aspirant Daniel Kotłowski, młodszy aspirant Mateusz Przychodny, młodszy aspirant Andrzej Szreder, młodszy aspirant Robert Szweda, młodszy aspirant Żaneta Ujma, młodszy aspirant Karol Wysocki

           
Na stopień młodszego aspiranta policji: sierżant sztabowy Karolina Deik, sierżant sztabowy Bartosz Drywa, sierżant sztabowy Marcin Kiedrowski, sierżant sztabowy Michał Klawikowski, sierżant sztabowy Piotr Mielczewski, sierżant sztabowy Grzegorz Pirch, sierżant sztabowy Robert Plichta, sierżant sztabowy Jacek Rzoska, sierżant sztabowy Michał Sikora, sierżant sztabowy Grzegorz Stankowski
Na stopień sierżanta sztabowego policji: starszy sierżant Maciej Brunka, starszy sierżant Paweł Deik, starszy sierżant Bartosz Górski, starszy sierżant Leszek Legieć, starszy sierżant Wojciech Łosiński, starszy sierżant Monika Mania, starszy sierżant Zenon Wysocki

Na stopień starszego sierżanta policji: sierżant Kamil Cymerman, sierżant Sebastian Klamrowski, sierżant Damian Reclaw, sierżant Mateusz Ropella

Na stopień sierżanta policji: starszy posterunkowy Wojciech Freitag, starszy posterunkowy Natalia Jóskowska, starszy posterunkowy Paweł Lejk, starszy posterunkowy Radosław Ostrowski, starszy posterunkowy Łukasz Rebicki

Na stopień starszego posterunkowego policji: posterunkowy Karol Lubocki

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 3 lipca 2020 roku, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali: medalem złotym za długoletnią służbę:

aspirant sztabowy Arkadiusz Kempiński, aspirant sztabowy Ryszard Markowski, Pan Jacek Myszk

medalem srebrnym za długoletnią służbę:

podinspektor Damian Kunowski, komisarz Krzysztof Hinc, aspirant sztabowy Dariusz Pakur, aspirant sztabowy Marcin Strzelichowski, aspirant Krzysztof Czaja, aspirant Stanisław Kusiak, Pani Beata Formela

medalem brązowym za długoletnią służbę:

nadkomisarz Łukasz Radomski