Wiadomości

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach

Data publikacji 26.02.2021

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński uroczyście pożegnał przechodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach nadkom. Andrzeja Kiełkowskiego. Jednocześnie powierzył obowiązki na tym stanowisku podinsp. Grzegorzowi Wojtkuńskiemu.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu przez Komendanta Komisariatu Policji w Żukowie. Następnie Pan Komendant wręczył przechodzącemu na emeryturę nadkom. Andrzejowi Kiełkowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Kartuzach – list gratulacyjny z podziękowaniem za wieloletnią służbę oraz życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie, po odczytaniu tej decyzji personalnej Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach podinsp. Grzegorzowi Wojtkuńskiemu – dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP w Gdańsku.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, także w jednostkach Policji obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum.