Komisariat Policji w Żukowie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Komisariat Policji w Żukowie

Komisariat Policji w Żukowie


Uwaga! Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego.

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z p.o. Kierownikiem Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Żukowie podkom. Aleksandrą Drewa, pod numerem telefonu 47 742-21-92.


Dzielnicowi Komisariatu Policji w Żukowie

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VI

mł. asp. Piotr Kostuch

Miejscowości: Żukowo

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie pętli autobusowej na ul. Gdańskiej w Żukowie

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie nieprawidłowego parkowania w wskazanym rejonie

Zadania: w ramach służby obchodowej wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, nawiązanie współpracy z WRD KPP Kartuzy i Urzędem Gminy Żukowo

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach, Wydział Ruchu Drogowego KPP w Kartuzach, Urząd Gminy Żukowo

Czasookres obowiązywania: I półrocze

 

tel. 47 74 221 84, kom. 571 335 180

e-maildzielnicowy.zukowo1@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VII

sierż. szt. Marcin Kołodziej

Miejscowości: Nowy Tuchom, Miszewko, Borowiec, Miszewo, Dąbrowa, Małkowo, Pępowo, Elżbietowo, Żukowo wieś, Otomino

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: nielegalne składowanie odpadów w masywie leśnym w miejscowości Borowiec

Zakładany cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia w wskazanym rejonie

Zadania: W ramach służby obchodowej wzmożyć kontrole zagrożonego rejonu i w przypadku ujawnienia wykroczenia zastosowanie środków przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Straż Leśna, Zespół Patrolowo Interwencyjny KP Żukowo

Czasookres obowiązywania: I półrocze

 

tel. 47 74 221 82, kom. 882 353 120

e-mail: dzielnicowy.zukowo6@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr VIII

sierż. szt. Rafał Leszczyński

Miejscowości: Borkowo, Rutki, Glincz, Babi Dół, Skrzeszewo Żukowskie, Przyjaźń, Stara PiłaPLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: przemieszczające się bezpańskie psy w miejscowości Skrzeszewo

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia w wskazanym rejonie

Zadania: w ramach służby obchodowej wzmożyć nadzór nad wskazanym rejonem i w razie ujawnienia zagrożenia zastosowanie odpowiednich środków

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: OTOZ Animals, Urząd Gminy Żukowo

Czasookres obowiązywania: I półrocze

tel. 47 74 221 70, kom. 571 335 181

e-mail: dzielnicowy.zukowo4@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr IX

 

 

 

 

 

 

 

 

sierż. Wojciech Freitag

Miejscowości: Gmina Żukowo, Chwaszczyno, Tuchom, Nowy Świat, Barniewice

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: nielegalne składowanie odpadów w masywach leśnych w rejonie miejscowości Chwaszczyno i Tuchom

Zakładany cel do osiągnięcia:  Wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów w wskazanych miejscach

Zadania: W ramach służby obchodowej wzmożone kontrole wskazanego rejonu i w przypadku ujawnienia zagrożenia zastosowanie środków przewidzianych w Kodeksie Wykroczeń

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Straż Leśna, Zespół Patrolowo Interwencyjny KPP w Kartuzach

Czasookres obowiązywania: I półrocze

 

tel. 47 74 221 82, kom. 571 335 179

e-mail: dzielnicowy.zukowo2@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr X

sierż. szt. Bartosz Górski

Miejscowości: Banino

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: nieprawidłowe parkowanie w rejonie ulicy Imbirowej w Baninie 

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia w wskazanym miejscu

Zadania: w ramach służby obchodowej wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, represja sprawców wykroczeń, współpraca z WRD KPP w Kartuzach

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Zespół Patrolowo Interwencyjny w KP Żukowo, Wydział Ruchu Drogowego KPP Kartuzy

Czasookres obowiązywania: I półrocze

 

tel. 47 74 221 84, kom. 571 335 171

e-mail: dzielnicowy.zukowo3@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XI

mł. asp. Adam Delura

Miejscowości: Rębiechowo, Czaple, Leźno, Lniska, Niestępowo, Sulmin, Widlino, Łapino Kartuskie

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: przemieszczanie się bezpańskich psów w miejscowości Sulmin  

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zagrożenia w wskazanym miejscu

Zadania: w ramach służby obchodowej wzmożone kontrole miejsca zagrożonego

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: OTOS Animals, Urząd Gminy Żukowo, Sołtys Sulmina

Czasookres obowiązywania: I półrocze

 

tel. 47 74 221 70, kom. 516 819 359

e-mail: dzielnicowy.zukowo5@gd.policja.gov.pl