POSTERUNEK POLICJI W CHMIELNIE - Posterunek Policji w Chmielnie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Posterunek Policji w Chmielnie

POSTERUNEK POLICJI W CHMIELNIE

 

Uwaga! Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowane są do dyżurnego jednostki. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub do dyżurnego. 

W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z Kierownikiem Posterunku Policji w Chmielnie asp. szt. Karolem Labuda, pod numerem telefonu 47 742-21-96.

 

Dzielnicowi Posterunku Policji w Chmielnie

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XVII

st. sierż. Kamil Cymerman

Miejscowości: Chmielno, Garcz, Kożyczkowo, Lampa, Maks, Przewóz, Sznurki, Zawory

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu i dewastacja mienia w rejonie skateparku w Garczu

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zapobieganie dewastacji mienia. Kontrola młodzieży przebywającej w wskazanym miejscu

Zadania: uczestnictwo w działaniach prewencyjnych, prelekcje na temat skutków nadużywania alkoholu, zwiększenie służb obchodowych w zagrożonym rejonie, szczególnie w godzinach popołudniowych i nocnych

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: mieszkańcy pobliskiego rejonu

Czasookres obowiązywania: I półrocze

 

tel. 47 74 221 98, kom. 571 335 172

e-mail: dzielnicowy.chmielno1@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XVIII

mł. asp. Patryk Hejna

Miejscowości: Borzestowo, Borzestowska Huta, Cieszenie, Łączyńska Huta, Miechucino, Reskowo, Zajezierze

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie na terenie dworca kolejowego w Miechucinie.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Kontrola Młodzieży przebywającej w wskazanym miejscu.

Zadania: uczestnictwo w działaniach prewencyjnych, prelekcje na temat skutków nadużywania alkoholu, zwiększenie służb obchodowych w zagrożonym rejonie, szczególnie w godzinach popołudniowych i nocnych.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: przedstawiciele GKRPA oraz Szkoła Podstawowa w Miechucinie - prelekcje z uczniami, mieszkańcy pobliskiego rejonu.

Czasookres obowiązywania: I półrocze 

 

tel. 47 74 221 98, kom. 883 385 649

e-mail: dzielnicowy.chmielno2@gd.policja.gov.pl