Posterunek Policji w Stężycy - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Posterunek Policji w Stężycy

Posterunek Policji w Stężycy

Uwaga! Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z  p.o.Kierownikiem Posterunku Policji w Stężycy mł.asp. Łukaszem Lejk pod numerem telefonu 47 742-21-48


Dzielnicowi Posterunku Policji w Stężycy

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XV

asp. Mateusz Przychodny

Miejscowości: Stęzyca,Delowo, Kucborowo, Pażęce, Pypkowo,Śnice, Zrębowo, Gołubie, Mestwin, Nowe Czaple, Stare Czaple, Pierszczewo, Pierszczewko, Potuły, Krzeszna, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta, Szymbark, Drozdowo, Kolano, Wieżyca, Uniradze, Czapielski Młyn, Nowa Sikorska Huta

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu w rejonie sklepów na terenie Stężycy

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole wskazanego rejonu, uczestnictwo w działaniach prewencyjnych, prelekcje na temat skutków nadużywania alkoholu 

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Mieszkańcy pobliskiego rejonu

Czasookres obowiązywania: I półrocze

 

tel. 47 742-21-47, kom. 516-818-924

e-mail: dzielnicowy.stezyca2@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI

mł. asp. Krystian Wica

Miejscowości: Borucino, Komienny Dół, Gapowo, Malbork, Czysta Woda, Szczukowo, Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Ostrowo, Przyrowie, Klukowa Huta, Danachowo, Łączyno, Łaczyński Młyn, Wygoda Łaczyńska, Dąbrowa, Nowe Łosienice, Nowy Ostrów, Stare Łosienice, Niesiołowice, Pustka, Rzepiska, Nowa Wieś, Stężycka Huta, Smokowo, Zgorzałe, Chrustowo, Dubowo, Żuromino

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu w rejonie sklepu w Nowej Wsi

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole wskazanego rejonu, uczestnictwo w działaniach prewencyjnych, prelekcje w trakcie spotkań sołeckich na temat skutków nadużywania alkoholu

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Pedagog szkolny w Nowej Wsi - prelekcje z uczniami, mieszkańcy pobliskiego rejonu

Czasookres obowiązywania: I półrocze

 

tel. 47 742-21-47, kom. 571-335-175

e-mail: dzielnicowy.stezyca1@gd.policja.gov.pl