Posterunek Policji w Stężycy

Posterunek Policji w Stężycy

Uwaga! Podane adresy mailowe nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowi odbierają pocztę i telefony komórkowe w godzinach pełnienia służby, a poza nimi rozmowy przekierowywane są do dyżurnego jednostki. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997 lub 112.

Uwaga! W przypadku nieobecności Twojego dzielnicowego kontaktuj się z  p.o.Kierownikiem Posterunku Policji w Stężycy mł.asp. Łukaszem Lejk pod numerem telefonu 47 742-21-48


Dzielnicowi Posterunku Policji w Stężycy

 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XV

asp. Mateusz Przychodny

Miejscowości: Stęzyca,Delowo, Kucborowo, Pażęce, Pypkowo,Śnice, Zrębowo, Gołubie, Mestwin, Nowe Czaple, Stare Czaple, Pierszczewo, Pierszczewko, Potuły, Krzeszna, Sikorzyno, Stara Sikorska Huta, Szymbark, Drozdowo, Kolano, Wieżyca, Uniradze, Czapielski Młyn, Nowa Sikorska Huta

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: kradzieże z włamaniem do pojazdów oraz obiektów na terenie ośrodków wypoczynkowych, spożywanie alkoholu w rejonie amfiteatru w Stężycy, łamanie przepisów ruchu drogowego w miejscowości Stężyca, Gołubie, Szymbark.

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zidentyfikowanych zagrożeń we wskazanych miejscach. 

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole wskazanego rejonu, uczestnictwo w działaniach prewencyjnych, prelekcje na temat skutków nadużywania alkoholu.

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Mieszkańcy pobliskiego rejonu, Straż Leśna z nadleśnictwa Kartuzy.

ZREALIZOWANE ZADANIE W II PÓŁROCZU 2021 ROKU: Podczas pełnionej służb obchodowych oraz patrolowych pełnionych w różnych porach dnia i nocy monitorowano miejsca zgrożone włamaniami oraz podczas spotkań z lokalną społecznością uświadamiano ich o zagrożeniu prawidłowym zabezpieczeniu posesji. Mając na celu wyeliminowanie problemu spożywania alkoholu dokonywano częstych kontroli rejonu przyległego do amfiteatru. Reagowano na wykroczenia, stosowano represję wobec osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym. 

 

tel. 47 742-21-47, kom. 516-818-924

e-mail: dzielnicowy.stezyca2@gd.policja.gov.pl


 

Dzielnicowy rejonu służbowego nr XVI

mł. asp. Krystian Wica

Miejscowości: Borucino, Komienny Dół, Gapowo, Malbork, Czysta Woda, Szczukowo, Bolwerk, Kamienica Szlachecka, Ostrowo, Przyrowie, Klukowa Huta, Danachowo, Łączyno, Łaczyński Młyn, Wygoda Łaczyńska, Dąbrowa, Nowe Łosienice, Nowy Ostrów, Stare Łosienice, Niesiołowice, Pustka, Rzepiska, Nowa Wieś, Stężycka Huta, Smokowo, Zgorzałe, Chrustowo, Dubowo, Żuromino

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRIORYTETOWEGO NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU:

Zdiagnozowane zagrożenie w rejonie służbowym: spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spożywcego w miejscowości Kamienica Szlachecka, grupowanie się młodzieży na terenie obiektu przyległego do boiska szkolnego w miejscowości Kamienica Szlachecka i zakłócanie spokoju.  

Zakładany cel do osiągnięcia: wyeliminowanie zidentyfikowanych zachrożeń we wskazanym rejonie.

Zadania: w ramach służby obchodowej doraźne kontrole wskazanego rejonu, uczestnictwo w działaniach prewencyjnych, prelekcje w trakcie spotkań sołeckich na temat skutków nadużywania alkoholu

Podmioty współodpowiedzialne, zaangażowane w działania: Pedagog szkolny w Kamienicy Szlacheckiej, mieszkańcy pobliskiego rejonu, Straż Leśna.

ZREALIZOWANE ZADANIE W II PÓŁROCZU 2021 ROKU: Podczas służby obchodowej zwracano uwagę na rejon przystanku PKP, teren szkoły w miesjcowości Klukowa Huta oraz teren przy sklepie spożywczym w Kamienicy Szlacheckiej, gdzie spożywano alkohol. Podczas doraźnych kontroli wskazanego rejonu reagowano na wykroczenia, stosowano represję wobec osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym. Prowadzono spotkania z lokalną społecznością. 

 

tel. 47 742-21-47, kom. 571-335-175

e-mail: dzielnicowy.stezyca1@gd.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony