Wiadomości

Bezpieczna droga do szkoły – coroczna akcja kartuskich policjantów

Data publikacji 31.08.2021

Od 1 września, wraz z początkiem roku szkolnego rusza coroczna akcja pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. W pierwszych dniach nauki kartuscy policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo–wychowawczych.

Podczas akcji „Bezpieczna droga do szkoły” szczególnym nadzorem policjanci obejmą rejony szkół w powiecie kartuskim, gdzie występuje duże zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi. Przed rozpoczęciem działań, policjanci sprawdzili wszystkie rejony placówek oświatowych pod kątem prawidłowości oznakowania oraz infrastruktury drogowej.

Kartuscy policjanci szczególną uwagę będą zwracać na  podstawowe zasady prawidłowego poruszania się po drogach, głównie przechodzenia przez jezdnię, ale także na prawidłowe zatrzymywanie się pojazdów, tak aby nie ograniczać widoczności dla innych kierujących i pieszych, przechodzących przez jezdnię.

Przypominamy rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Drogi uczniu:

 • noś odblaski,
 • nie przebiegaj przez jezdnię,
 • jeśli nie ma chodnika, idź poboczem lewą stroną jezdni,
 • przez jezdnię przechodź w miejscu wyznaczonym,
 • idąc do szkoły, wybierz najbezpieczniejszą drogę (unikaj miejsc niebezpiecznych, takich jak przejście przez tory kolejowe, kładki w pobliżu wykopów),
 • nie wybiegaj na jezdnię zza samochodu czy innej przeszkody, która ogranicza widoczność na drodze, bo możesz być potrącony przez nadjeżdżający pojazd.

Rodzicu:

 • dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
 • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
 • ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
 • wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
 • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Nauczycielu:

 • odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
 • przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierowco:

 • w rejonach szkół zachowaj szczególną ostrożność, unikaj wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Zwracajmy uwagę na dzieci, pomóżmy im bezpiecznie dotrzeć do szkoły i wrócić do domu! Niech droga do szkoły będzie bezpieczna przez cały rok!