Wiadomości

Na pomorzu rozpoczynają się działania „Prędkość”

Data publikacji 27.06.2023

Od dziś do 30 czerwca kartuscy policjanci wezmą udział w wojewódzkich działaniach „Prędkość”. Akcja ukierunkowana jest na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności na przestrzeganie dozwolonej prędkości. Policjanci szczególną uwagę zwrócą także na to, czy kierujący korzystają z pasów bezpieczeństwa, oraz czy bezpiecznie przewożą dzieci.

Od dziś rozopczynają się wojewódzkie działaniaPrędkość”. Głównym celem policjantów będzie zapobieganie zdarzeniom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. W trakcie akcji „Prędkość” policjanci będą szczególnie wyczuleni na te kategorie wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym, które są głównymi przyczynami wypadków. Policjanci będą również zwracać uwagę na inne zachowania, które mogą być przyczyną zagrożeń.

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy mają charakter prewencyjny, jednak kierowcy, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. 

Główną przyczyną wypadków drogowych jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Pamiętajmy, warunki jazdy na drogach są zmienne. Wbrew pozorom piękna pogoda często nie ułatwia podróży, ale powoduje rozkojarzenie uczestników ruchu, a oślepiające kierowców słońce jest przyczyną wielu zdarzeń drogowych.

Apelujemy o odpowiedzialne uczestnictwo w ruchu drogowym, przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, zwalnianie w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności- w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz skrzyżowań.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, a także własnych umiejętności.

Powrót na górę strony