Bezpieczne ferie - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie  


RADY DLA DZIECI

 1. Nie obrzucaj śnieżkami jadących samochodów – może to spowodować wypadek.
 2. Nie rzucaj w kolegów śnieżkami, w których umieściłeś coś twardego na przykład kamień lub lód – możesz zrobić krzywdę.
 3. Zjeżdżając na sankach zachowaj bezpieczną odległość od innych zjeżdżających, a także różnych przeszkód, znajdujących się w pobliżu.
 4. Nie baw się na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach oraz innych zbiornikach wodnych.
 5. Jeśli znajdziesz się w sytuacji, gdy lód zaczyna pękać, połóż się na nim – to rozłoży Twój ciężar, a jeśli chcesz pomóc poszkodowanemu, pod którym załamał się lód posłuż się (jeżeli jest taka możliwość) drabiną, deską, a jemu podaj długi przedmiot – szalik, gałąź czy linę.
 6. Idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność, gdyż zimą droga hamowania pojazdów jest znacznie dłuższa.
 7. Duże niebezpieczeństwo stanowią zwisające sople lodu. Poproś dorosłą osobę, aby je strąciła. Jeśli wiszą wysoko powiadom Straż Pożarną (tel. 998).
 8. Nie bierz udziału w kuligach z wykorzystaniem samochodu – jest to bardzo niebezpieczne.
 9. Zawsze informuj rodziców lub opiekunów o tym: gdzie wychodzisz, z kim i kiedy wrócisz.
 10. Zwracaj uwagę na innych – ktoś może potrzebować Twojej pomocy.

RADY DLA RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW

 1. Wysyłając dziecko na zorganizowane formy wypoczynku, upewnij się, że będzie miało właściwą opiekę i zapewnione bezpieczeństwo.
 2. Zawsze i w każdej sytuacji postaraj się być dla dzieci wzorem prawidłowego zachowania.
 3. Ucz dziecko by podczas Twojej nieobecności w domu nikomu nie otwierało drzwi.
 4. Bezwzględnie zakazuj dzieciom przyjmowania od osób obcych jakichkolwiek prezentów czy słodyczy.
 5. Zwracaj uwagę na to z kim Twoje dziecko przebywa podczas zabawy poza domem.