Telefon zaufania - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Telefon zaufania

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  

 

od dnia 6 listopada 2008 roku funkcjonuje

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY
116 111
który obsługiwany jest przez pracowników
Fundacji "Dzieci Niczyje" z siedzibą Warszawie

TELEFON CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 12:00 DO 20:00

pod powyższy numer można dzwonić, gdy występują sytuacje bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka, wymagające natychmiastowej interwencji

O POWYŻSZYCH ZDARZENIACH MOŻNA TEŻ CAŁODOBOWO INFORMOWAĆ POLICJĘ 
POD NUMEREM TELEFONU 
997 LUB Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO 112