Wydział Ruchu Drogowego - Ruch drogowy - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Ruch drogowy

Wydział Ruchu Drogowego

asp. szt. Grzegorz Kurt
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego  
tel. 47 742-21-07 Wydział Ruchu Drogowego - Zapewnia bezpieczeństwo na drogach i ulicach miasta. Kontroluje ruch i obsługuje zdarzenia drogowe.
Realizuje zadania Komendy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym między innymi przez:
 

  1. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym,

  2. kontrolę ruchu drogowego oraz ujawnianie przestępstw i wykroczeń drogowych,
  3. prowadzenie działalności prewencyjnej i profilaktyczno-propagandowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom drogowym,
  4. koordynowanie i prowadzenie, na terenie podległym Komendzie, działań w ramach ogólnokrajowych i wojewódzkich akcji kontrolno-porządkowych,
  5. współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
  6. współdziałanie z innymi służbami Komendy,
  7. prowadzenie specjalistycznego kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy służby ruchu drogowego,