Kontrola autokarów - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Kontrola autokarów

Kontrola autokarów

Aby podróż autokarem należała do udanych należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków, które podajemy niżej:

 • Przed wyjazdem dziecka autokarem na ferie, wycieczkę, sprawdź, kto i gdzie organizuje jego wyjazd i pobyt. Dowiedz się czy ktoś ze znajomych nie wysłał na wakacje swojej pociechy korzystając z usług tego samego przewoźnika. ZAPAMIĘTAJ !!! – NIŻSZA CENA WYNAJĘCIA AUTOKARU NA WYCIECZKĘ NIE POWINNA DECYDOWAĆ O WYBORZE PRZERWOŹNIKA.

 • Ustal, czy wychowawcy i opiekunowie mają odpowiednie kwalifikacje. Dowiedz się, jaki jest program pobytu i czy jest on zgodny z oczekiwaniami Twoimi i Twojego dziecka.

 • Przed wyjazdem dziecka autobusem, poproś o skontrolowania pojazdu i jego kierowcy przez policjantów referatu ruchu drogowego. Najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, osobiście lub telefonicznie skontaktuj się z dyżurnym najbliższej jednostki Policji. Policjanci sprawdzą stan techniczny autobusu, trzeźwość kierowcy oraz wymagane dokumenty.

ZAPAMIĘTAJ !!! – JEŻELI MASZ UZASADNIENIE PODEJRZENIA, CO DO KIEROWCY (BEŁKOTLIWA MOWA, WYCZUWALNA WOŃ ALKOHOLU) LUB STANU TECHNICZNEGO POJAZDU (POPĘKANE SZYBY, ŁYSE OPONY, WYCIEKI PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH itp.) NATYCHMIAST WZYWAJ POLICJĘ !

Dla pełniejszego bezpieczeństwa dobrze jest w umowie wynajmu autokaru zawrzeć klauzulę, aby w autobusie było dwóch kierowców, a autobus był poddany dodatkowym badaniom technicznym.

DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE AUTOBUSU O LICZBIE MIEJSC POWYŻEJ 15 ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ, TO SUMA 199 zł. JEŻELI NA WYCIECZKĘ WYBIERA SIĘ 30 OSÓB TO KOSZT WYCIECZKI PO BADANIACH TECHNICZNYCH WZROŚNIE O NIECAŁE 7 zł.

 • Nad właściwym przebiegiem podróży powinni czuwać opiekunowie wycieczki. W przypadku wycieczek autokarowych z reguły jeden opiekun przypada na 15 osób. Miejsce przy drzwiach autobusu muszą zająć osoby dorosłe. Kierownik wycieczki zajmuje miejsce obok kierowcy.

 • Przejścia w autokarze powinny być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże należy ulokować na półkach lub bagażniku autokaru).

ZAPAMIĘTAJ !!! – W PRZEJŚCIACH AUTOBUSU NIE MOGĄ ZNAJDOWAC SIĘ DODATKOWE MIEJSCA SIEDZĄCE, A W CZASIE JAZDY DZIECI NIE MOGĄ SPACEROWAĆ PO AUTOBUSIE, STAWAĆ NA SIEDZENIACH, MIĘDZY SIEDZENIAMI I WYCHYLAĆ SIĘ PRZEZ OKNA. JEŻELI AUTOBUS JEST WYPOSAŻONY W PASY BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOŻONE W NIM DZIECI MUSZĄ MIEĆ JE ZAPIĘTE.

 • Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa podróżnych ma przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowcy. W trakcie jazdy należy organizować kilkunastominutowe przerwy na odpoczynek. Postoje te powinny być wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. tj. na oznakowanych parkingach. W przypadku wycieczek wielogodzinnych przerwy należy organizować częściej, a przynajmniej raz zarządzić dłuższą przerwę - około jednej godziny na posiłek.

 

ZAPAMIĘTAJ!!! – PO KAŻDEJ PRZERWIE W PODRÓŻY SPRAWDZIĆ STAN LICZEBNY DZIECI

 • Czas prowadzenia pojazdu i odpoczynku – wybrane zagadnienia.
 • Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:

                - norma – 9 godzin

                - przedłużony – 10 godzin 2 razy w tygodniu.

 •  Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:

                - w tygodniu – 56 godzin

                - w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin.

 • Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy – 4 godziny 30 minut
 • Przerwa w prowadzeniu pojazdu, – co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut.
 • Dzienny okres odpoczynku – norma, co najmniej 11 nieprzerywanych godzin w każdym 24 godzinnym okresie.
 • Opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci.

 

W SYTUACJI, GDY KIERUJĄCY AUTOKAREM ŁAMIE ELEMNTARNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (PRZEKRACZA DOZWOLNĄ PRĘDKOŚĆ, WYPRZEDZA NA TRZECIEGO, ROZMAWIA PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY itp.) NIE BĄDŹ BIERNYM OBSERWATOREM JEGO POCZYNAŃ – ZDECYDOWANIE ZWRÓĆ MU UWAGĘ. JEŻELI PO PODRÓZY MASZ ZASTRZEŻENIA DO ZACHOWANIA KIEROWCY KONIECZNIE PRZEKAŻ JE PRZEWOŹNIKOWI.

 

 • Przypominamy znak „dopuszczalne prędkości – D-39”, informujący o dozwolonych prędkościach w Polsce:D-39

 • Dojeżdżając do miejsca przeznaczenia należy odpowiednio wcześniej poinformować dzieci o przygotowaniu się do wyjścia. Opiekunowie powinni zadbać, aby dzieci nie wybiegały spoza autokaru i po zakończeniu podróży w bezpiecznie poruszały się jako piesi.

 •