Przepisy ruchu drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Przepisy ruchu drogowego

Przepisy ruchu drogowego

Przepisy ruchu drogowego

Przepisy ruchu drogowego
 

 

RozmiarNazwaData WydaniaPobierz
658 kb Ustawa - Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997 [pobierz]
154 kb Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym 13.01.2012 [pobierz]
388 kb Ustawa o transporcie drogowym 06.09.2001 [pobierz]
  94 kb Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw 16.09.2011 [pobierz]
161 kb Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego 18.07.2008 [pobierz]
127 kb Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 31.07.2002 [pobierz]
192 kb Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 12.04.2011 [pobierz]
357 kb Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 08.05.2012 [pobierz]
354 kb Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 25.04.2012 [pobierz]Inne przepisy Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Infrastruktury